آیین نامه ها:آيين نامه برگزاري امتحانات

آيين نامه برگزاري امتحانات

 • كليه دانشجويان بايستي كارت ورود به جلسه امتحان را از پورتال دانشجويي پرينت گرفته و در جلسه امتحان همراه داشته باشند.

در غير اين صورت از حضور آنها در جلسه امتحان جلوگيري خواهد شد و عواقب آن برعهده شخص دانشجو مي باشد.

 • به همراه داشتن کارت ورود به جلسه عکسدار وکارت دانشجویی يا كارت شناسايي معتبر الزامی است .
 • دانشجویان می بایستی برنامه امتحانی خویش را با برنامه اصلی چک نمایند در صورت مغایرت به آموزش موسسه  اطلاع دهند .
 • از زمان توزیع برگه تا 30 دقیقه هیچ دانشجویی حق خروج از جلسه امتحان را ندارد.(در مورد امتحانات خاص به تشخيص اداره آموزش اين زمان قابل تغيير است)
 • دانشجویان حق خروج هیچ نوع برگه ای از جلسه امتحان را ندارند و پس از تحویل اوراق بلافاصله بایستی نسبت به ترک حوزه امتحانی اقدام نمایند.
 • دانشجویان دقت نمایند حتما لیست حضور وغیاب را امضاء نمایند.

مصادیق تقلب

 •   به همراه نداشتن کارت دانشجویی و یا کارت ورود به جلسه امتحان (جعلی، کپی گرفته شده و مخدوش)
 •   به همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش)، تبلت، PLAYER MP3 و وسایل مشابه، هندزفری، ماشین حساب، کتاب و جزوه (بدون مجوز استاد)
 •   شرکت به جای شخص دیگر و فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحان
 •   خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحای ورقه و پاره کردن آن و نوشتن نام غیر واقعی روی برگه امتحانی
 •   جابجایی صندلی و یا شماره صندلی
 •   همراه داشتن یادداشت به هر شکلی، خواه کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد، (به صورت نوشتن مطالب کف دست، روی کاغذ، روی لباس، پشت کارت ورود به جلسه امتحان، یادداشت کردن سوالات و...)
 •   همراه داشتن هر نوع برگه و کاغذ چرک نویس که مهر اداره امتحانات روی آن نباشد.
 •   رد و بدل کردن برگه سوال و یا پاسخنامه با دیگر دانشجویان، نگاه کردن یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجوی مجاور
 •    ترک جلسه امتحان قبل از امضای لیست حضور و غیاب
 •   هر عملی که منجر به ایجاد سر و صدا و بی نظمی در برگزاری جلسه امتحان گردد.
 •   بی احترامی و عدم توجه به تذکرات مراقب و هرگونه مشاجره با عوامل اجرایی و برگزار کنندگان امتحان
 •   بلعیدن، پاره کردن، پنهان کردن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب.

آیین نامه ها:آیین نامه و اطلاعیه های دانشجویان غیر ایرانی

آیین نامه ها و اطلاعیه های مهم دانشجویان غیر ایرانی

در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام در مورد مورد نحوه تحصیل حتما به اداره اموزش آقای اسماعیل زاده مراجعه شود

کلیه دانشجویان باید دارای پاسپورت ، ویزای تحصیلی تمدید اقامت باشند

اطلاعیه ها و آیین نامه ها جهت دریافت کلیک نمایید


آیین نامه ها:آیین نامه سنوات تحصیلی نظام وظیفه

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کاردانی

سنوات مجاز مقطع کاردانی 5 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 6 به شرط گذراندن 40 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

سنوات مجاز مقطع کارشناسی ناپیوسته  5 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 6 به شرط گذراندن 40 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی پیوسته

سنوات مجاز مقطع کارشناسی پیوسته  10 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 11 به شرط گذراندن 85 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی ارشد

سنوان مجاز مقطع کارشناسی ارشد از نظر آموزشی 4 ترم و از نظر نظام وظیفه 6 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 7 به شرط گذراندن 18 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

جدول سنوات دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند


آیین نامه ها:ایین نامه پروژه دانشجویان برق و الکترونیک

قابل توجه دانشجویان درس پروژه رشته برق و الکترونیک

ایین نامه نحوه انتخاب و گذراندن درس پروژه

فرم انتخاب پروژه گروه مهندسی برق و رباتیک

ایین نامه نگارش پایان نامه

جهت دریافت موارد فوق میتوانید بروی انها کلیک نمایید.


آیین نامه ها:فرم های مورد نیاز دانشجویان ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

فرمت نوشتن پايان نامه

فرم 1- درخواست تصویب سمینار کارشناسی ارشد

فرم 2- درخواست تصویب پايان نامه کارشناسی ارشد

فرم 3-تقاضای دفاع از پایان نامه ارشد

فرم 4-درخواست داوری پایان نامه ارشد

فرم 5- دعوت نامه داور پایان نامه ارشد

فرم 6- آگهی دفاع پایان نامه ارشد

فرم 7-ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 8-صفحه پشت جلد و عنوان فارسی پایان نامه

فرم 9-صفحه عنوان انگلیسی پایان نامه

فرم 10 -تعهد نامه پایان نامه

فرم11- درخواست تغییر شیوه دانش آموختگی

 

فرم درخواست تصویب پایان نامه

فرم درخواست تصویب سمینار

فرم تعهد مقاله

فرم انتخاب نهايی پايان نامه

فرم انتخاب نهایی سمینار

فرم تسویه حساب ارشد

 

 --------------------------------------------------------------------------------

ارزیابی

اظهارنامه

آیین نامه دفاع

تعهد نامه پایان نامه

تقاضای دفاع

چکیده انگلیسی

چکیده فارسی

دعوت از اساتید

صورتجلسه دفاع

فرم ارزشیابی دفاع - داوران

فرم اصلی داخل پایان نامه

فرم آگهی دفاع از پایان نامه

فرم قابل دفاع بودن پروژه

اعلام جلسه دفاع پایان نامه به امور مالی

نمره دهی

فرم اعلام نمره سمینار

 


آیین نامه ها:آیین نامه آموزشی

موارد مهم آیین نامه آموزشی
دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال 1391 و بعد از آن


آیین نامه ها:آیین نامه کارآموزی

آیین نامه کارآموزی دانشجویان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(مصوب جلسه مورخ 09/۳/1387 شورای آموزشی)

 

تذکر مهم :

" با تصویب شورای آموزشی ، رعایت دقیق مفاد این آیین نامه برای دانشجویان تمام رشته ها که درس کارآموزی را اخذ می نمایند الزامی است. مسئولیت ناشی از عدم توجه، به عهده شخص دانشجو خواهد بود. عدم رعایت این آیین نامه ممکن است منجر به کسر نمره ، الزام دانشجو به ارائه مجدد گزارش کار و حتی تجدید دوره گردد"...

 


آیین نامه ها:آیین نامه ارائه به استاد

قابل توجه دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي

موارد ذيل را در مورد انتخاب دروس معرفي به استاد به اطلاع مي رساند:

1 دانشجوياني كه درآخرين نيمسال تحصيلي خود مي باشند و فقط دو درس جهت فراغت از تحصيل باقي دارند مي توانند برگه درخواست معرفي به استاد تكميل و پس از تاييد مراتب توسط مدير محترم گروه مربوطه برگه در خواست خود جهت انتخاب واحد را به اداره اموزش ارائه نمايند . اينگونه از دانشجويان مي توانند پس از مهلت حذف واضافه و حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان ترم و باهماهنگي استاد محترم درس نسبت به برگزاري امتحان اقدام نمايند،درغير اينصورت بايد با ديگر دانشجويان در امتحان پايان ترم شركت نمايند.

2- دانشجوياني كه در آخرين نيمسال تحصيلي خود به سر مي برند و حداكثر 24 واحد براي فراغت از تحصيل باقي دارند چنانچه حداكثر دو درس از 24 باقي مانده ارائه نشده باشد و يا با دروس ديگر به لحاظ زماني تلاقي داشته باشد مي توانند برگه معرفي به استاد تكميل نموده و پس از تاييد مدير محترم گروه مربوطه برگه درخواست را جهت انتخاب واحد به اداره اموزش ارئه نمايند.اينگونه از دانشجويان به استاد يا اساتيد محترم مربوطه معرفي مي شوند و بايد در پايان نيمسال همراه دانشجويان ديگر در امتحان پايان ترم شركت نمايند.

3- ارائه هرگونه در خواست براي اخذ درس بايد در محدوده زماني انتخاب واحد صورت پذيرد.

4-دانشجوياني كه سنوات تحصيلي انها به اتمام رسيده ابتدا بايد درخواست سنوات خود را به كميسيون موارد خاص ارائه و پس از دريافت تاييديه كميسيون موارد خاص نسبت به انجام مراحل فوق اقدام نمايند.


 صفحات  1  صفحات