فرم های مورد نیاز دانشجویان ارشد

فرم های مورد نیاز دانشجویان ارشد


تاریخ خبر : ۲۵-۰۴-۹۴    امتیاز: 4 از 5  ( مجموع آرا : 5)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

فرمت نوشتن پايان نامه

فرم 1- درخواست تصویب سمینار کارشناسی ارشد

فرم 2- درخواست تصویب پايان نامه کارشناسی ارشد

فرم 3-تقاضای دفاع از پایان نامه ارشد

فرم 4-درخواست داوری پایان نامه ارشد

فرم 5- دعوت نامه داور پایان نامه ارشد

فرم 6- آگهی دفاع پایان نامه ارشد

فرم 7-ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 8-صفحه پشت جلد و عنوان فارسی پایان نامه

فرم 9-صفحه عنوان انگلیسی پایان نامه

فرم 10 -تعهد نامه پایان نامه

فرم11- درخواست تغییر شیوه دانش آموختگی

 

فرم درخواست تصویب پایان نامه

فرم درخواست تصویب سمینار

فرم تعهد مقاله

فرم انتخاب نهايی پايان نامه

فرم انتخاب نهایی سمینار

فرم تسویه حساب ارشد

 

 --------------------------------------------------------------------------------

ارزیابی

اظهارنامه

آیین نامه دفاع

تعهد نامه پایان نامه

تقاضای دفاع

چکیده انگلیسی

چکیده فارسی

دعوت از اساتید

صورتجلسه دفاع

فرم ارزشیابی دفاع - داوران

فرم اصلی داخل پایان نامه

فرم آگهی دفاع از پایان نامه

فرم قابل دفاع بودن پروژه

اعلام جلسه دفاع پایان نامه به امور مالی

نمره دهی

فرم اعلام نمره سمینار

 
پرتال اداره آموزش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری