چارت رشته ها


تاریخ ثبت : ۰۶-۱۰-۹۷
بازدید : ۲۰۰۴۹

چارت های  تحصیلی  گروه عمران 

- کارشناسی ارشد عمران / سازه

- كارشناسي ارشد عمران / راه و ترابري

- کاردانی ناپیوسته عمران

- کاردانی پیوسته عمران

- کارشناسی پیوسته عمران

- کارشناسی ناپیوسته عمران

- كارشناسي ناپيوسته عمران / عمران اجرايي


چارت های  تحصیلی  گروه مکانیک

- کارشناسی ارشد مکانیک / طراحی کاربردی

- کارشناسی ارشد مکانیک / تبدیل انرژی

- کارشناسی  پیوسته مکانیک

- کارشناسی ناپیوسته مکانیک / ساخت و تولید


چارت های  تحصیلی  گروه الکترونیک

- کارشناسی پیوسته الکترونیک

- کاردانی پیوسته الکترونیک


چارت های  تحصیلی  گروه کامپیوتر

- کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات / شبکه های کامپیوتری

- کاردانی پیوسته کامپیوتر

- کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر


چارت های  تحصیلی  گروه معماری

- کارشناسی ارشد معماری

- کارشناسی ناپیوسته معماری

- کارشناسی پیوسته معماری

کارشناسی پیوسته معماری 96 به بعد

-کارشناسی مهندسی / معماری داخلی

- کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری / معماری


چارت های  تحصیلی گروه شهرسازی

- كارشناسي ارشد طراحي شهري

- کارشناسی پیوسته شهرسازی 91 و 92

- کارشناسی پیوسته شهرسازی 93

- کارشناسی ناپیوسته شهرسازی 91 و 92

- کارشناسی ناپیوسته شهرسازی 93


چارت  تحصیلی گروه رباتیک

- کارشناسی پیوسته رباتیک


 

چارت تحصیلی گروه نفت

- کارشناسی پیوسته نفت


 

چارت تحصیلی گروه هنر

- کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری


 چارت تحصیلی گروه صنایع

- کارشناسی پیوسته صنایع


چارت تحصیلی گروه روانشاسی

- کارشناسی پیوسته روانشناسی


 چارت تحصیلی گروه حسابداری

- کاردانی حسابداری بازرگانی / حسابداری


 

چارت تحصیلی گروه زبان انگلیسی

- کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی