آیین نامه ها:آیین نامه و اطلاعیه های دانشجویان غیر ایرانی

آیین نامه ها و اطلاعیه های مهم دانشجویان غیر ایرانی

در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام در مورد مورد نحوه تحصیل حتما به اداره اموزش آقای اسماعیل زاده مراجعه شود

کلیه دانشجویان باید دارای پاسپورت ، ویزای تحصیلی تمدید اقامت باشند

اطلاعیه ها و آیین نامه ها جهت دریافت کلیک نمایید


آیین نامه ها:آیین نامه سنوات تحصیلی نظام وظیفه

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کاردانی

سنوات مجاز مقطع کاردانی 5 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 6 به شرط گذراندن 40 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

سنوات مجاز مقطع کارشناسی ناپیوسته  5 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 6 به شرط گذراندن 40 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی پیوسته

سنوات مجاز مقطع کارشناسی پیوسته  10 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 11 به شرط گذراندن 85 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی ارشد

سنوان مجاز مقطع کارشناسی ارشد از نظر آموزشی 4 ترم و از نظر نظام وظیفه 6 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 7 به شرط گذراندن 18 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

جدول سنوات دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند


آیین نامه ها:قابل توجه دانشجویان شهرسازی

قابل توجه دانشجویان شهرسازی جهت انتخاب واحد نیمسال اول 96-95 به چارت پیشنهادی مدیر محترم گروه جناب آقای مهندس سعیدیان مراجعه نمایند.در غیر اینصورت انتخاب واحد آنان با مشکل مواجه خواهد شد.

جهت دریافت چارت پیشنهادی کلیک نمایید.

 

 

 

 


آیین نامه ها:ایین نامه پروژه دانشجویان برق و الکترونیک

قابل توجه دانشجویان درس پروژه رشته برق و الکترونیک

ایین نامه نحوه انتخاب و گذراندن درس پروژه

فرم انتخاب پروژه گروه مهندسی برق و رباتیک

ایین نامه نگارش پایان نامه

جهت دریافت موارد فوق میتوانید بروی انها کلیک نمایید.


آیین نامه ها:فرم های مورد نیاز دانشجویان ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

جهت دریافت فرمت نگارش پایان نامه ارشد اینجا کلیک نمایید.

 

فرم انتخاب پایان نامه

 

 

فرم انتخاب سمینار

 

 

فرم تعهد مقاله

 

 

فرم تسویه حساب ارشد

 

 --------------------------------------------------------------------------------

ارزیابی

اظهارنامه

آیین نامه دفاع

تعهد نامه پایان نامه

تقاضای دفاع

چکیده انگلیسی

چکیده فارسی

دعوت از اساتید

صورتجلسه دفاع

فرم ارزشیابی دفاع - داوران

فرم اصلی داخل پایان نامه

فرم آگهی دفاع از پایان نامه

فرم قابل دفاع بودن پروژه

مالی راهنما

مالی راهنما - اعلام به مالی

نمره دهی

فرم اعلام نمره سمینار

 


آیین نامه ها:آیین نامه آموزشی

موارد مهم آیین نامه آموزشی
دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال 1391 و بعد از آن


آیین نامه ها:آیین نامه کارآموزی

آیین نامه کارآموزی دانشجویان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(مصوب جلسه مورخ 09/۳/1387 شورای آموزشی)

 

تذکر مهم :

" با تصویب شورای آموزشی ، رعایت دقیق مفاد این آیین نامه برای دانشجویان تمام رشته ها که درس کارآموزی را اخذ می نمایند الزامی است. مسئولیت ناشی از عدم توجه، به عهده شخص دانشجو خواهد بود. عدم رعایت این آیین نامه ممکن است منجر به کسر نمره ، الزام دانشجو به ارائه مجدد گزارش کار و حتی تجدید دوره گردد"...

 


آیین نامه ها:آیین نامه ارائه به استاد

قابل توجه دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي

موارد ذيل را در مورد انتخاب دروس معرفي به استاد به اطلاع مي رساند:

1- دانشجوياني كه درآخرين نيمسال تحصيلي خود مي باشند و فقط دو درس جهت فراغت از تحصيل باقي دارند مي توانند برگه درخواست معرفي به استاد تكميل و...


 صفحات  1  صفحات