آیین نامه ها:آیین نامه سنوات تحصیلی نظام وظیفه

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کاردانی

سنوات مجاز مقطع کاردانی 5 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 6 به شرط گذراندن 50 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

سنوات مجاز مقطع کارشناسی ناپیوسته از لحاظ آموزشی  5 ترم  و از لحاظ وظیفه 6 ترم  و اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 7 به شرط گذراندن 50 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی پیوسته

سنوات مجاز مقطع کارشناسی پیوسته  10 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 11 به شرط گذراندن 100 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

 

💢💢آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی ارشد

سنوان مجاز مقطع کارشناسی ارشد از نظر آموزشی 4 ترم و از نظر نظام وظیفه 6 ترم  اگر دانشجو در این مدت فارغ التحصیل نشود جهت دریافت ترم 7 به شرط گذراندن 18 واحد میتواند درخواست کمیسیون موارد خاص نماید در صورت موافقت کمیسیون با نامه دانشگاه به پلیس+10 مراجعه تا تمدید معافیت صادر شود.

جدول سنوات دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند


آیین نامه ها:قابل توجه دانشجویان شهرسازی

قابل توجه دانشجویان شهرسازی جهت انتخاب واحد نیمسال اول 96-95 به چارت پیشنهادی مدیر محترم گروه جناب آقای مهندس سعیدیان مراجعه نمایند.در غیر اینصورت انتخاب واحد آنان با مشکل مواجه خواهد شد.

جهت دریافت چارت پیشنهادی کلیک نمایید.

 

 

 

 


آیین نامه ها:ایین نامه پروژه دانشجویان برق و الکترونیک

قابل توجه دانشجویان درس پروژه رشته برق و الکترونیک

ایین نامه نحوه انتخاب و گذراندن درس پروژه

فرم انتخاب پروژه گروه مهندسی برق و رباتیک

ایین نامه نگارش پایان نامه

جهت دریافت موارد فوق میتوانید بروی انها کلیک نمایید.


آیین نامه ها:جدول زمانی آزمونهای سال 95

جدول برنامه زمانی ثبت نام وبرگزاری آزمونهای سال 1395 بدين شرح اعلام مي گردد

 

نام آزمون
ثبت‌نام
برگزاري آزمون
از
تا
سه‌شنبه 95/9/16
دوشنبه95/9/22
جمعه 95/12/6
چهارشنبه 95/10/1
سه‌شنبه 95/10/7
پنج‌شنبه 96/2/7
و جمعه 96/2/8
سه‌شنبه 95/11/19
پنج‌شنبه 95/1128
پنج‌شنبه 96/4/15
و جمعه 96/4/16
يكشنبه 96/2/24 ثبت‌نام و انتخاب رشته
يكشنبه 96/2/31
جمعه 96/5/13
يكشنبه 96/3/7 ثبت‌نام و انتخاب رشته
شنبه 96/3/13
جمعه 96/5/13
چهارشنبه مورخ 95/09/03
شنبه مورخ 95/09/13
جمعه مورخ 95/11/15

 

 


آیین نامه ها:آیین نامه آموزشی

موارد مهم آیین نامه آموزشی
دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال 1391 و بعد از آن


آیین نامه ها:آیین نامه کارآموزی

آیین نامه کارآموزی دانشجویان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(مصوب جلسه مورخ 09/۳/1387 شورای آموزشی)

 

تذکر مهم :

" با تصویب شورای آموزشی ، رعایت دقیق مفاد این آیین نامه برای دانشجویان تمام رشته ها که درس کارآموزی را اخذ می نمایند الزامی است. مسئولیت ناشی از عدم توجه، به عهده شخص دانشجو خواهد بود. عدم رعایت این آیین نامه ممکن است منجر به کسر نمره ، الزام دانشجو به ارائه مجدد گزارش کار و حتی تجدید دوره گردد"...

 


آیین نامه ها:آیین نامه ارائه به استاد

قابل توجه دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي

موارد ذيل را در مورد انتخاب دروس معرفي به استاد به اطلاع مي رساند:

1- دانشجوياني كه درآخرين نيمسال تحصيلي خود مي باشند و فقط دو درس جهت فراغت از تحصيل باقي دارند مي توانند برگه درخواست معرفي به استاد تكميل و...


 صفحات  1  صفحات