فرمها


تاریخ ثبت : ۰۴-۰۶-۹۸
بازدید : ۳۶۳۵

برای دریافت فرم مورد نظر برروی عنوان فرم کلیک نمایید.

 

 

فرم

- فرم تسویه حساب فارغ التحصیلی ( این فرم بصورت الکترونیکی از طریق پرتال قابل دسترس می باشد)

- بررسی مشکل دانشجو   (بصورت الکترونیکی از طریق پرتال دانشجویی)

- ارئه به استاد (بصورت الکترونیکی از طریق پرتال دانشجویی)

- حذف تکدرس

- فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی و اخراجی و مهمانی (بصورت الکترونیکی از طریق پرتال دانشجویی)

- درخواست مهمانی به دانشگاه دیگر

- فرم مرخصی تحصیلی (بصورت الکترونیکی از طریق پرتال دانشجویی)

- حذف ترم  (بصورت الکترونیکی از طریق پرتال دانشجویی)

- فرم تطبیق واحد

- فرم انتخاب پروژه

- فرم اعلام نمره پروژه

- فرم تحویل مدرک

- تقاضای کارت دانشجویی المثنی