کتاب قانون خدمت وظیفه عمومی


تاریخ ثبت : ۰۶-۰۸-۹۴    موضوع : اخبار    امتیاز: 4 از 5  ( مجموع آرا : 3)
بازدید : ۲۵۵۲

مجموعه قانون خدمت وظیفه عمومی

مشتمل بر

قانون خدمت وظیفه عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی

آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی 

آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی

آئین نامه اجرائی ماده 12 قانون خدمت وظیفه عمومی

آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی
کلمات کلیدی : کتاب قانون خدمت وظیفه عمومی

   پرینت مطلب

ثبت نظر