کتاب قانون خدمت وظیفه عمومی

کتاب قانون خدمت وظیفه عمومی


تاریخ خبر : ۰۶-۰۸-۹۴    امتیاز: 4 از 5  ( مجموع آرا : 3)

مجموعه قانون خدمت وظیفه عمومی

مشتمل بر

قانون خدمت وظیفه عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی

آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی 

آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی

آئین نامه اجرائی ماده 12 قانون خدمت وظیفه عمومی

آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی
پرتال اداره آموزش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری