- آيين نامه مهم دانشجويان اتمام سنوات و مشروطي

- آیین نامه سنوات تحصیلی نظام وظیفه

- اطلاعیه مهم نظام وظیفه دانشجویان ورودی سال 96 و 97