آیین نامه برگزاری امتحانات


تاریخ ثبت : ۱۵-۱۰-۹۷    موضوع : اخبار    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۱۲۴۸


 • كليه دانشجويان بايستي كارت ورود به جلسه امتحان را از پورتال دانشجويي پرينت گرفته و در جلسه امتحان همراه داشته باشند.

در غير اين صورت از حضور آنها در جلسه امتحان جلوگيري خواهد شد و عواقب آن برعهده شخص  دانشجو مي باشد.

 • به همراه داشتن کارت ورود به جلسه عکسدار وکارت دانشجویی يا كارت شناسايي معتبر الزامی است .
 • دانشجویان می بایستی برنامه امتحانی خویش را با برنامه اصلی چک نمایند در صورت مغایرت به آموزش موسسه  اطلاع دهند .
 • از زمان توزیع برگه تا 30 دقیقه هیچ دانشجویی حق خروج از جلسه امتحان را ندارد.(در مورد امتحانات خاص به تشخيص اداره آموزش اين زمان قابل تغيير است)
 • دانشجویان حق خروج هیچ نوع برگه ای از جلسه امتحان را ندارند و پس از تحویل اوراق بلافاصله بایستی نسبت به ترک حوزه امتحانی اقدام نمایند.
 • دانشجویان دقت نمایند حتما لیست حضور وغیاب را امضاء نمایند.

مصادیق تقلب

 •   به همراه نداشتن کارت دانشجویی و یا کارت ورود به جلسه امتحان (جعلی، کپی گرفته شده و مخدوش)
 •   به همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش)، تبلت، PLAYER MP3 و وسایل مشابه، هندزفری، ماشین حساب، کتاب و جزوه (بدون مجوز استاد)
 •   شرکت به جای شخص دیگر و فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحان
 •   خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحای ورقه و پاره کردن آن و نوشتن نام غیر واقعی روی برگه امتحانی
 •   جابجایی صندلی و یا شماره صندلی
 •   همراه داشتن یادداشت به هر شکلی، خواه کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد، (به صورت نوشتن مطالب کف دست، روی کاغذ، روی لباس، پشت کارت ورود به جلسه امتحان، یادداشت کردن سوالات و...)
 •   همراه داشتن هر نوع برگه و کاغذ چرک نویس که مهر اداره امتحانات روی آن نباشد.
 •   رد و بدل کردن برگه سوال و یا پاسخنامه با دیگر دانشجویان، نگاه کردن یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجوی مجاور
 •    ترک جلسه امتحان قبل از امضای لیست حضور و غیاب
 •   هر عملی که منجر به ایجاد سر و صدا و بی نظمی در برگزاری جلسه امتحان گردد.
 •   بی احترامی و عدم توجه به تذکرات مراقب و هرگونه مشاجره با عوامل اجرایی و برگزار کنندگان امتحان
 •   بلعیدن، پاره کردن، پنهان کردن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب.کلمات کلیدی : آیین نامه ، امتحانات ، اقبال

   پرینت مطلب

ثبت نظر