فرم های کارشناسی ارشد


تاریخ ثبت : ۰۴-۰۶-۹۸
بازدید : ۵۵۶۸

مراحل انتخاب پایان نامه بصورت مرحله به مرحله

آیین نامه و فرمت نوشتن پايان نامه

فرم 1- درخواست تصویب سمینار کارشناسی ارشد

فرم 2- درخواست تصویب پايان نامه کارشناسی ارشد

فرم 3-تقاضای دفاع از پایان نامه ارشد

فرم 4-درخواست داوری پایان نامه ارشد

فرم 5- دعوت نامه داور پایان نامه ارشد

فرم 6- آگهی دفاع پایان نامه ارشد

فرم 7-ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 8 -صورتجلسه دفاع از پايان نامه ارشد

فرم 9-صفحه پشت جلد و عنوان فارسی پایان نامه

فرم 10-صفحه عنوان انگلیسی پایان نامه

فرم 11 -تعهد نامه پایان نامه

فرم 12-مشخصات پايان نامه به فارسی

فرم 13-مشخصات پايان نامه به انگللیسی

فرم 14- درخواست تغییر شیوه دانش آموختگی

فرم 15- فرم اعلام نمره سمینار ارشد

 -------

فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه

فرم درخواست تصویب سمینار

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

فرم درخواست مجوز جلسه دفاع از پایان نامه

فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه نسخه یک آموزش

فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه نسخه دو حسابداری

فرم درخواست صورتجلسه دفاع  از پایان نامه نسخه سوم پایان نامه دانشجو