چارت رشته ها


تاریخ ثبت : ۱۳-۰۶-۰۰
بازدید : ۲۹۱۳۱

چارت های  تحصیلی  گروه عمران 

- کارشناسی ارشد عمران / سازه

- كارشناسي ارشد عمران / راه و ترابري

- كارشناسي ارشد عمران / مدیریت ساخت

- کاردانی ناپیوسته عمران

- کاردانی پیوسته عمران / کارهای عمومی ساختمان

- کارشناسی پیوسته عمران

- کارشناسی ناپیوسته عمران

- كارشناسي ناپيوسته عمران / عمران اجرايي


چارت های  تحصیلی  گروه مکانیک

- کارشناسی ارشد مکانیک / طراحی کاربردی

- کارشناسی ارشد مکانیک / تبدیل انرژی

- کارشناسی  پیوسته مکانیک

- کارشناسی ناپیوسته مکانیک / ساخت و تولید


چارت های  تحصیلی  گروه الکترونیک

- کارشناسی پیوسته الکترونیک

- کاردانی پیوسته الکترونیک


چارت های  تحصیلی  گروه کامپیوتر

- کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات / شبکه های کامپیوتری

- کارشناسی پیوسته کامپیوتر

- کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

- کاردانی پیوسته کامپیوتر


چارت های  تحصیلی  گروه معماری

- کارشناسی ارشد معماری

- کارشناسی ارشد معماری96 به بعد

- کارشناسی ناپیوسته معماری

- کارشناسی پیوسته معماری

- کارشناسی پیوسته معماری 96 به بعد

- کارشناسی مهندسی / معماری داخلی

- کارشناسی مهندسی / معماری داخلی97 به بعد

- کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری / معماری


چارت های  تحصیلی گروه شهرسازی

- كارشناسي ارشد طراحي شهري

- کارشناسی پیوسته شهرسازی

- کارشناسی ناپیوسته شهرسازی


چارت  تحصیلی گروه رباتیک

- کارشناسی پیوسته رباتیک


 

چارت تحصیلی گروه نفت

- کارشناسی پیوسته نفت
- کارشناسی پیوسته نفت 98


 

چارت تحصیلی گروه هنر

- کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

- کارشناسی ارشد عکاسی

- کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری

- کارشناسی پیوسته ادبیات نمایشی

- کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری


 چارت تحصیلی گروه صنایع

- کارشناسی پیوسته صنایع


چارت تحصیلی گروه روانشناسی

- کارشناسی ارشد روانشناسی

- کارشناسی پیوسته روانشناسی


 چارت تحصیلی گروه حسابداری

-ارشد حسابداری

- کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی / حسابداری

- کاردانی حسابداری بازرگانی / حسابداری بهمن 98 به بعد


 

چارت تحصیلی گروه زبان انگلیسی

- کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

 

چارت تحصیلی گروه علوم انسانی

- کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته علوم ورزشی

 

- کاردانی ناپیوسته تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر