اطلاعيه انتخاب موضوع پايان نامه ارشد


تاریخ ثبت : ۲۶-۰۵-۹۴
بازدید : ۳۳۲۷

قابل توجه كليه دانشجويان ارشد رشته هاي عمران ، مكانيك و معماري

 

 

طبق ماده 26 آيين نامه آموزشي كليه دانشجويان موظف مي باشند كه پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد يا اساتيد راهنما قطعي نمايند ، كه سمينار نيز بايستي همزمان يا  ترم قبل از آن انتخاب گردد.

لازم به ذكر است كه عواقب عدم انتخاب واحد به موقع سمينار و پايان نامه به عهده دانشجو خواهدبود.