اموردانش آموختگان

مدارك لازم جهت انجام امور دانش آموختگی

1- دو برگ تسويه حساب از انتشارات

2- پرينت اطلاعيه نمرات از پورتال دانشجويي

3- واريز مبلغ 300000 ريال به حساب بانك ملت

4- همراه داشتن كارت دانشجويي الزامي است.


دانش آموختگان

دانش آموختگان عزيز

جهت انجام امور فارغ التحصيلي و تسويه حساب فقط

روزهاي زوج از ساعت 8 الي 9:30 مراجعه فرماييد.


   1