اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان


تاریخ ثبت : ۲۰-۰۳-۹۸    موضوع : اخبار    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۲۸

اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان

دانشجویان محترم می توانند کارت ورود به جلسه خود را در بازه  98/3/18 الی 98/4/13 از طریق پرتال دانشجویی دریافت  و به امضای امور مالی برسانند.

دانشجویان محترم جهت اخذ کارت ورود به جلسه امتحان بایستی ارزشیابی اساتید و تسویه حساب مالی را انجام دهند.

  • دانشجویان می بایستی برنامه امتحانی خویش را با برنامه اصلی چک نمایند در صورت مغایرت به آموزش موسسه اطلاع دهند.
  • در صورت مغایرت احتمالي در کد یا گروه دروس یا نام استاد تا قبل از شروع امتحانات (98/3/10) به اطلاع اداره آموزش رسانیده شود تا بررسي و اقدام لازم صورت گيرد .مسئوليت عدم مراجعه به موقع ،متوجه شخص دانشجواست (عواقب عدم مراجعه شامل نبودن اسم دانشجو در ليست حوزه امتحاني  و يا درج نمره صفر  در ليست نمره است)
  • به همراه داشتن کارت ورود به جلسه عکسدار وکارت دانشجویی الزامی است .در صورتیکه کارت ورود به جلسه عکسدار نبود با یک قطعه عکس و کارت دانشجویی قبل از شروع امتحانات در ساعت اداری به اداره آموزش مراجعه نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   کلمات کلیدی : کارت ، جلسه امتحان

   پرینت مطلب

ثبت نظر