فرم های کارشناسی ارشد


تاریخ ثبت : ۰۷-۱۲-۹۷
بازدید : ۷۴۳

مراحل انتخاب پایان نامه بصورت مرحله به مرحله

آیین نامه و فرمت نوشتن پايان نامه

فرم 1- درخواست تصویب سمینار کارشناسی ارشد

فرم 2- درخواست تصویب پايان نامه کارشناسی ارشد

فرم 3-تقاضای دفاع از پایان نامه ارشد

فرم 4-درخواست داوری پایان نامه ارشد

فرم 5- دعوت نامه داور پایان نامه ارشد

فرم 6- آگهی دفاع پایان نامه ارشد

فرم 7-ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 8 -صورتجلسه دفاع از پايان نامه ارشد

فرم 9-صفحه پشت جلد و عنوان فارسی پایان نامه

فرم 10-صفحه عنوان انگلیسی پایان نامه

فرم 11 -تعهد نامه پایان نامه

فرم 12-مشخصات پايان نامه به فارسی

فرم 13-مشخصات پايان نامه به انگللیسی

فرم 14- درخواست تغییر شیوه دانش آموختگی

فرم 15- فرم اعلام نمره سمینار ارشد