گواهی اشتغال به تحصیل

گواهی اشتغال به تحصیل


تاریخ خبر : ۲۲-۰۲-۹۴    امتیاز: 3 از 5  ( مجموع آرا : 2)

 دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

گواهی اشتغال به تحصیل فقط برای دانشجویانی صادر میشود که پرتال آنان از لحاظ مالی  راکد نشده باشد.

دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت نامه گواهی اشتغال به تحصیل به دبیرخانه دانشگاه مراجعه نمایند.
پرتال اداره آموزش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری