اطلاعيه انتقالي و مهماني

اطلاعيه انتقالي و مهماني


تاریخ خبر : ۰۸-۰۲-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

انتقالی

مطابق آيين نامه مهماني و انتقالي صادره از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

هرگونه درخواست مهماني و انتقال فقط از طريق سايت اداره كل دانشجويان

به نشاني زير انجام خواهد شد.

http://mad.saorg.ir/EDUS/StudentTransfer/StudentTransfer1.aspx

كليه مدارك و مستندات آموزشي و پزشكي بايد در سايت اپلود شود

هيچ گونه مراجعه حضوري براي درخواست مهماني و انتقال مذكور پذيرفته نمي شود.
پرتال اداره آموزش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری