اطلاعیه مهم قوانین چک

اطلاعیه مهم قوانین چک


تاریخ خبر : ۱۹-۱۰-۹۷    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

اطلاعیه مهم

  • با توجه به اطلاعیه بانک مرکزی کلیه چکهای قدیمی از درجه اعتبار جهت وصول توسط اشخاص حقوقی ساقط گردیده است . لذا دانشجویان محترم بایستی هرچه سریعتر نسبت به دریافت دسته چکهای جدید (طرح صیادی) اقدام و بدهی خود را تسویه نمایند .
  • طبق تصویب شورای عالی اقتصادو پول کشور کلیه چکهای پشت نویسی شده ، خط خورده ودر وجه حامل از درجه اعتبار ساقط است . هرگونه چک باید بنام شخص حقیقی یا شخص حقوقی صادر و وصول شود .پرتال اداره آموزش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری