مقالات چاپ شده توسط اساتید گروه نفت

مقالات چاپ شده توسط اساتید گروه نفت


تاریخ خبر : ۱۰-۰۴-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

شبيه سازي عددی گاز جامد لیتیوم تیتانیوم در بستر سیال با نرم افزار MFIX و ارزیابی اثرات فشار ،

اندازه ذرات و سرعت گاز ورودی بر عملکرد آن.

 

 


شبیه سازي واحد توليد پروپيلن گليكول در شرايط آتمسفري و بررسي تاثير
تغيير غلظت ورودي بر پاسخ كنترل كننده ها توسط شبيه ساز Hysys.

 

 

 

 
پرتال اداره آموزش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری