ارزشیابی اساتید

ارزشیابی اساتید


تاریخ خبر : ۱۴-۰۹-۹۷    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)

سیستم ارزشیابی اساتید از تاریخ 98/02/20  تا تاریخ 98/03/20 قابل انجام می باشد از دانشجویان عزیز درخواست می شود در این نظر سنجی شرکت نموده و فرم ها را با دقت کامل نمایند. اطلاعات ارائه شده توسط دانشجویان کاملا محرمانه بوده و پس از تایید ، نمرات توسط مدیران گروه و استاد درس بدون  ذکر نام دانشجو قابل مشاهده خواهد بود.
دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  و مشاهده نمرات پایان ترم  منوط به تسویه حساب مالی و انجام ارزشیابی دروس می باشد.
پرتال اداره آموزش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری