جدول برنامه زماني آزمونهاي سال 1396

جدول برنامه زماني آزمونهاي سال 1396


تاریخ خبر : ۲۵-۰۸-۹۵    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
 آزمون
 ثبت‌ نام
 برگزاري آزمون
 از
 تا
 سه‌ شنبه 95/9/16
 دوشنبه 95/9/22
جمعه 95/12/6
 چهارشنبه 95/10/1
 سه‌ شنبه 95/10/7
 پنج‌ شنبه 96/2/7
 و جمعه 96/2/8
 سه‌ شنبه 95/11/19
 پنج‌ شنبه 95/11/28
 پنج‌ شنبه 96/4/15
 و جمعه 96/4/16
 يكشنبه 96/2/24 ثبت‌نام و انتخاب رشته
 يكشنبه 96/2/31
 جمعه 96/5/13
 يكشنبه 96/3/7 ثبت‌نام و    انتخاب رشته
 شنبه 96/3/13
 جمعه 96/5/13

 
پرتال اداره آموزش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری