اطلاعیه نظام وظیفه

اطلاعیه نظام وظیفه


تاریخ خبر : ۰۲-۰۲-۹۴    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 2)

 

 

نظام وظیفه

دانشجویان متولد سالهای ماقبل 79 که معافیت تحصیلی خود را دریافت نکرده اند

هرچه سریعتر به اداره آموزش مراجعه نمایند. دانشجویان متولدسال 79در ماه تولد

خود جهت دریافت معافیت تحصیلی به اداره اموزش مراجعه نمایند.

عواقب عدم مراجعه به موقع به عهده خود دانشجو می باشد.

 
پرتال اداره آموزش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری