کسری عکس در پرونده دانشجویان


تاریخ ثبت : ۲۴-۰۸-۹۴    موضوع : اخبار    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)
بازدید : ۱۴۵۷

 

دانشجویان ذیل به همراه عکس اسکن شده  به اداره آموزش مراجعه نمایند...

 

 

 


9320177001 بهنام فر فرشته
9320155001 باقری مقدم محمدامین
9330058 عبداله نژاد خلیل آباد محسن
9330075 نورانی سید نوید
9330103 سبحانی ندری بهنام
9330111 خیرابادی محبوبه
9419450016 شریفی حسین
9410199043 صدیقیان آستانه الهه سادات
9410061004 صالحی مهدی
9414319052 هاشمی سیدمحمد
9419430033 مروی میرویس
9410155077 مرادی تواب
9410061021 حیدری عمران علی
9410003 معتمدی راد مجید
9419110001 میریان سیده فاطمه
9410004 سلیمانی رودی مصطفی
9410199122 صمدی مهدی
9410009 وجدانی درستکار فرشید
9410010 براتی مجتبی
9410011 دولت پور دربندی علیا محمدرضا
9410012 رمضانی مجید
9410013 منوری گزکوه ایمان
9410041005 حکیمی مریم
9410041006 واعظی صدیقه
9419110010 قاسمی مریم
9419110012 محمدی اعظم
9410041073 محمدی سمیه
9410020 رضائی مهران
9410021 بیرجندی رضا
9414319079 نجفی هادی
9410022 حاجی کفاش ابوذر
9410025 دانا مهدی
9410027 قره خانی دربندی مجید
9410032 شیرزاد علی اصغر
9410155082 حسینی سیدمرتضی
9410101030 خیاط مطلق بهزاد
9410155083 یوسفی نژاد محمدحسین
9410036 نظام دوست فراجردی حامد
9410037 عودی دشت بیاض محمد
9410038 عودی دشت بیاض محمد
9419120113 پرورش نیا محسن
9410155084 شریفی فر سجاد
9410039 سپهری مسعود
9410040 شریفی سعیده
9410041 سبحانلوی رشتخواری علی
9410199123 ابراهیمی زهرا


کلمات کلیدی : عکس اسکن شده

   پرینت مطلب

ثبت نظر