قابل توجه دانشجویانی که تاکنون نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام ننموداند


تاریخ ثبت : ۱۴-۰۶-۹۴    موضوع : اخبار    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۱۵۳۱

دانشجویان ذیل هرچه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نموده

و به اداره آموزش مراجعه نمایند.

در غیر اینصورت پرتال دانشجویی آنان مسدود خواهد گردید...


شماره دانشجويي

نام و نام خانوادگي

9320041061

علي اريامتين

9320041068

مهلا اصغرپور سيستاني

9320041094

حجت بهزادي

9320041086

پرستو تحققي تبادكاني

9320041065

اكرم حسن پور

9320041066

نيلوفرسادات حسيني

9320041127

ندا حكم ابادي

9320041079

حسن رضايي

9320041044

مهسا زارع مهرجردي

9320041022

مريم صادقيان

9320041114

محمد صالح مغني

9320041048

وجيهه فرخنده

9320041032

افسانه كبارتي

9320041070

سيدرضا لطفي نژاد

9320041124

رضا محمدخاني

9320041075

سحرمعدني

9320041042

سحرنقاشان

9320111037

سهيل اردكاني زاده

9320111020

احمداسحاق زاده

9320111016

پريسا اسماعيلي

9320111060

حجت بهجتي

9320111045

محمدحسين پژوهشمند

9320111001

عليرضا ترابي

9320111051

وحيد حق پناه

9320111027

سيد داوود حمدي

9320111048

محمد خدايي متين

  1. 111007

سينا خستوان

9320111058

سيدايمان سادات شانديز

9320111054

دانيال شاهرودي

9320111102

احسان صنوبري ذكراباد

9320111050

شهريار غلامي دوبرجه

9320111047

اردلان فرداد

9320111036

رضا فرزادمهر

9320111031

ريحانه قربان پور

9320111025

بهمن قرباني برابادي

9320111011

مهدي قرباني

9320111040

محمد مرادي

9320111041

پريسا نخ فروش

9329110015

طيبه جهانگيري

9329110004

مرضيه مرادي

9329110010

زهرا طاهري

9320101004

اميرحسن سرپناه

9320101009

پيروي انسيه

9320122011

ريحانه داوديان پور

9320122006

مهدي رسوادتام

9320122005

مهدي صانعي دهشك

9320122003

سجاد غلاميکلمات کلیدی : عدم تکمیل مدارک دانشجویی

   پرینت مطلب

ثبت نظر