مورد مشابه ای یافت نشد.لیست مطالب مشابه :

- آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی

- چارت پیشنهادی دانشجویان رشته نفت

- ایین نامه پروژه دانشجویان برق و الکترونیک

- قابل توجه دانشجویانی که تاکنون نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام ننموداند

- آیین نامه آموزشی

- اطلاعیه مهم نظام وظیفه دانشجویان ورودی سال 93و 94

- مراحل دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

- چاپ مقاله توسط اساتید گروه نفت

- اطلاعیه نظام وظیفه

- ویرایش جدید آیین نامه درس کارآموزی