برنامه امتحانات نیمسال دوم 94-93


تاریخ ثبت : ۰۲-۰۴-۹۴
بازدید : ۴۳۸


 

برنامه امتحانات نیم سال دوم 94-93 همه رشته ها

جهت دریافت برنامه روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

مهندسی عمران 

مهندسی مکانیک

مهندسی الکترونیک

مهندسی کامپیوتر

مهندسی معماری

مهندسی شهرسازی

مهندسی رباتیک

عمومی

پایه


مهندسی عمران 

- کارشناسی ارشد عمران

- کاردانی ناپیوسته عمران

- کاردانی پیوسته عمران

- کارشناسی پیوسته عمران

- کارشناسی ناپیوسته عمران


  مهندسی مکانیک

- کارشناسی ارشد مکانیک

- کارشناسی  پیوسته مکانیک

- کارشناسی ناپیوسته مکانیک

- کاردانی پیوسته مکانیک

- کاردانی ناپیوسته مکانیک


  مهندسی الکترونیک

- کارشناسی پیوسته و ناپیوسته الکترونیک


  مهندسی کامپیوتر

- کاردانی پیوسته کامپیوتر

- کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر


  مهندسی معماری

- کارشناسی ارشد معماری

- کاردانی ناپیوسته معماری

- کارشناسی ناپیوسته معماری

- کارشناسی پیوسته معماری


 مهندسی شهرسازی

- کارشناسی پیوسته شهرسازی

- کارشناسی ناپیوسته شهرسازی 


 مهندسی رباتیک

- کارشناسی پیوسته رباتیک


 

عمومی

- دروس عمومی


 

پایه

- علوم پایه