مدیریت کلاسها


تاریخ ثبت : ۲۵-۰۸-۹۴
بازدید : ۲۹۶۳

كلاس سازه های فولادی 2 استاد قادری روز سه شنبه 94/08/26 برگزار نمي گردد.

94/08/25


 

 

 كلاس دانش خانواده استاد حجازي روز شنبه 94/08/30برگزار نمي گردد.

94/08/24


 

كلاس انقلاب اسلامي استاد حجازي روز يكشنبه 94/09/01برگزار نمي گردد.


94/08/24


 

 كلاس اخلاق كاربردي استاد حجازي روز يكشنبه 94/09/01برگزار نمي گردد.


94/08/24


 


كلاس جبراني اخلاق كاربردي
استاد مجيدي روز جمعه 94/09/28 ساعت 09:00 تا 10:30 در ساختمان مركزي برگزار مي گردد.


94/08/24


 

كلاس جبراني دانش خانواده استاد مجيدي روز جمعه 94/09/28 ساعت 10:30 تا 12:00 در ساختمان مركزي برگزار مي گردد.

94/08/24


 

امتحان برنامه سازی پیشرفته 1 استاد دلاوریان روز چهارشنبه 94/08/27 ساعت 16

در کلاس 408 ساختمان مرکزی برگزار میگردد.

94/08/17


 

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

امتحان میان ترم ریاضی1 در روز جمعه مورخ 1394/9/06 ساعت12-10 برگزار می گردد.

94/08/16


 

كلاس فارسي عمومي استاد شمس روز سه شنبه 94/08/12 برگزار نمي گردد.

94/08/06


 

کلاس جبرانی فیزیک الکتریسیته باخانم مهندس محمدی در روز شنبه مورخ 1394/8/09 ساعت 12-10 و چهارشنبه مورخ 1394/8/13 ساعت 10-8 برگزار می گردد.

94/08/06


 

 

كلاس زبان تخصصي استاد زماني روز  چهارشنبه  94/08/06 برگزار نمي گردد.


94/08/06


 

قابل توجه دانشجویان درس پروژه راهسازی

جلسه توجیهی درس پروژه راهسازی استاد راسخی مربوط به دانشجویانی که این درس را ترم جاری اخذ نموده اند در روز یکشنبه 03/08/94 ساعت 18 در کلاس 04 ساختمان 1 برگزار میگردد.

94/07/29

 


كلاس ديناميك استاد صمدي امروز چهارشنبه 94/07/29 برگزار نمي گردد.


94/07/29


 

 

كلاس اشنايي با مرمت ابنيه
استاد صادقي امروز چهارشنبه 94/07/29 برگزار نمي گردد.

94/07/29


 

كلاس جبراني درس مكانيك سيالات و هيدروليك
استاد فتح ابادي روز پنج شنبه 94/07/30 ساعت 16 تا 19 برگزار مي گردد.

94/07/29


 

كلاس شناخت فضاي شهري استاد نيك نيا امروز يكشنبه 94/07/26 برگزار نمي گردد.

94/07/26


 

كلاس درآمدي بر شهرشناسي استاد نيك نيا امروز يكشنبه 94/07/26 برگزار نمي گردد.


94/07/26


 

كلاس متره و براورد پروژه استاد معماري يكشنبه 94/07/26 برگزار نمي گردد.

94/07/26


 


كلاس الكترونيك 2استاد عاشوري روز دوشنبه 94/07/27 ساعت 07:45 تا 10 برگزار مي گردد.

94/07/23


 

كلاس الكترونيك 1استاد عاشوري روز دوشنبه 94/07/27 ساعت 10 تا 12:15 برگزار مي گردد.


94/07/23


 

كلاس مكانيك سيالات
استاد استاد فتح آبادي امروز برگزار نمي گردد جبراني اين كلاس  در روز پنج شنبه 16 تا 18 برگزار ميگردد.

94/07/20كلاس نقشه كشي استاد اسماعيلي روز پنج شنبه ساعت 16 تا 19 برگزار مي گردد.

94/07/20


 

كلاس سازه های بتن ارمه 1 استاد انفرادی روز سه شنبه 94/07/21 برگزار نمي گردد.

94/07/20


 

كلاس مكانيك محيط هاي پيوسته استاد علوي امروز 94/07/19  برگزار نمي گردد.

94/07/19


 

دانشجويان درس نقشه كشي تخصصي 3
در روزهاي چهارشنبه ساعت 14 و پنج شنبه ساعت 8 به آقاي موسوي زاده مراجعه نمايند.

94/07/19


 

 

كلاس ازمباني برق استاد حسين پور امروز برگزار  94/07/18 نمي گردد.

94/07/18


 


كلاس الكترونيك 1استاد عاشوري روز دوشنبه 94/07/20 ساعت 10 برگزار مي گردد.

94/07/18


 

كلاس سازه هاي بتن آرمه 1 استاد انفرادي روز سه شنبه 94/07/13برگزار نمي گردد.

94/07/12


 

كلاس رياضي عمومي (۱) استاد حسيني روز دوشنبه 94/07/13 برگزار نمي گردد.

94/07/12


 

كلاس رياضي عمومي (2) استاد حسيني روز دوشنبه و سه شنبه 94/07/13, 94/07/14برگزار نمي گردد.

94/07/12


كلاس معادلات ديفرانسيل استاد حسيني روز دوشنبه 94/07/13   برگزار نمي گردد.

94/07/12


 

كلاس رياضي پيش استاد حسيني روز سه شنبه  94/07/14 برگزار نمي گردد.

94/07/12


 

كلاس ازمهندسي نرم افزار استاد نصري روز دوشنبه 94/07/13 برگزار نمي گردد.

94/07/12


 

كلاس مباني مهندسي نرم افزار
استاد نصري روز دوشنبه 94/07/13 برگزار نمي گردد.

94/07/12


 

قابل توجه دانشجویان درس پروژه راهسازی استاد راسخی

کلاس دفاع پروژهای راهسازی دانشجویانی که این درس را در تابستان اخذ نموده اند روز یکشنبه 94/07/19 ساعت 17/30 در کلاس 03 ساختمان یک برگزار می گردد.

94/07/12


 

کلاس جبرانی ریاضی مهندسی با آقای مهندس تقی زاده در روز یکشنبه مورخ 1394/7/12 ساعت 20-18 برگزار می گردد.

94/07/07


 

قابل توجه دانشجویان محترم درس هوش مصنوعی

استاد دلاوریان در روز چهارشنبه  تاریخ 94/07/01 204 برگزار نمیگردد.

94/06/26


 

قابل توجه دانشجویان محترم کلاس های تربیت بدنی بعد از حذف و اضافه برگزار میگردد.

94/06/26